......................................................................................................................................................................................................................
Är där här – ID:I Galleri Stockholm feb 2014

Är där här – ID:I Galleri Stockholm feb 2014

Cecilia Darle, Kristina Bength, Joanna Lombard, Jenny Magnusson, Jenny Rova och Christina Skårud 

Det börjar med ett rum i litteraturen som två konstnärer vistats i på varsitt håll. De börjar prata om rummet som de båda känner väl trots att det bara är beskrivet i ett stycke på sidan 38 i första svenska utgåvan av Marguerite Duras Älskaren. Vad var det som satte spår? Hur är det möjligt att på några få rader framkalla så tydliga förnimmelser att de ännu, långt senare, bärs av minnet? 

De bestämmer sig för att på varsitt håll gestalta rummet och samtidigt bjuda in varsin konstnär att göra detsamma, utan att avslöja för varandra vem det är. De inbjudna personerna ombeds att föra inbjudan vidare till ytterligare en konstnär utan att avslöja till vem.

En dag, lite längre fram i tiden, möts sex konstnärer som bara fragmentariskt känner till gruppens sammansättning. Alla känner till delar, men ingen känner till projektets helhet. Med varsitt verk som söker en gestaltning i förhållande till samma text (samma rum) kommer de att delta i utställningen. 

Mitt arbete utgick från textens skildring av ljuset och skuggan i rummet och den känsla av förgänglighet som präglar de två huvudpersonernas möten. Jag har belyst makulaturpapper med UV ljus och maskerat delar av pappret där det inte exponerats. En tillfällig bild uppstår - i takt med att den utsätts för ljus kommer den att försvinna.

 

It begins with a fictive room from a novel in which two artists have resided frequently over time. They begin to talk about the room with which they both are very familiar although it´s only swiftly described in a short passage of Marguerite Duras novel The lover. What caused those strong marks of memory and how can a few lines describe a space so distinctly that it still, after a long time develops a strong iimage of the specific room?

They decide to one and one mold a visual image of the room and simultaneously invite another artist to do the same, without revealing to one another who it is. The invited persons are asked to pass the invitation on to one more person each. 

Some time later, the six artists meet  to make the exhibition Är där här , knowing only parts of the constellation of the group. Each one brings a piece of work that in one way or another has emanated from Marguerite Duras text. 

My work has its startingpoint in the description of the light and shadows in the room and the sense of transience in the meetings that occur there. I have exposed paper to UV light , masking the parts of the papers not to be exposed. A temporary image appears and as it becomes exposed to more light, it will vanish.

Titel: Frånvarons avtryckImprint of absence

 UV ljus på makulatur 2x50x70 / Maculature paper exposed to UV light

UV ljus på makulatur 2x50x70 / Maculature paper exposed to UV light

 På väggen: Cecilia Darle,  Frånvarons avtryck,  UV ljus på papper  På golvet: Jenny Magnusson,  Stucked 1,  installation

På väggen: Cecilia Darle, Frånvarons avtryck, UV ljus på papper

På golvet: Jenny Magnusson, Stucked 1, installation

 Inre rummet: Joanna Lombard,  Je m´appelle aussi Marguerite  videoprojektion, text  Till höger: Jenny Rova,  Letters I didn´t send,  foto

Inre rummet: Joanna Lombard, Je m´appelle aussi Marguerite  videoprojektion, text

Till höger: Jenny Rova, Letters I didn´t send, foto

 Från vänster;  Jenny Rova:  Letters I didn´t send,  foto  Patrik Elgström: i samarbete med Jenny Magnusson, foto monterat på  aluminium  Kristina Bength:   Här snarare än där, ensamma i mängden.   A kvarell på papper.   ännu aldrig ensamma för sig själva,   alltid ensamma i mängden              

Från vänster;
Jenny Rova: Letters I didn´t send, foto

Patrik Elgström: i samarbete med Jenny Magnusson, foto monterat på aluminium

Kristina Bength: Här snarare än där, ensamma i mängden. 
Akvarell på papper.

ännu aldrig ensamma för sig själva,
alltid ensamma i mängden            

Är där här – ID:I Galleri Stockholm feb 2014

Cecilia Darle, Kristina Bength, Joanna Lombard, Jenny Magnusson, Jenny Rova och Christina Skårud 

Det börjar med ett rum i litteraturen som två konstnärer vistats i på varsitt håll. De börjar prata om rummet som de båda känner väl trots att det bara är beskrivet i ett stycke på sidan 38 i första svenska utgåvan av Marguerite Duras Älskaren. Vad var det som satte spår? Hur är det möjligt att på några få rader framkalla så tydliga förnimmelser att de ännu, långt senare, bärs av minnet? 

De bestämmer sig för att på varsitt håll gestalta rummet och samtidigt bjuda in varsin konstnär att göra detsamma, utan att avslöja för varandra vem det är. De inbjudna personerna ombeds att föra inbjudan vidare till ytterligare en konstnär utan att avslöja till vem.

En dag, lite längre fram i tiden, möts sex konstnärer som bara fragmentariskt känner till gruppens sammansättning. Alla känner till delar, men ingen känner till projektets helhet. Med varsitt verk som söker en gestaltning i förhållande till samma text (samma rum) kommer de att delta i utställningen. 

Mitt arbete utgick från textens skildring av ljuset och skuggan i rummet och den känsla av förgänglighet som präglar de två huvudpersonernas möten. Jag har belyst makulaturpapper med UV ljus och maskerat delar av pappret där det inte exponerats. En tillfällig bild uppstår - i takt med att den utsätts för ljus kommer den att försvinna.

 

It begins with a fictive room from a novel in which two artists have resided frequently over time. They begin to talk about the room with which they both are very familiar although it´s only swiftly described in a short passage of Marguerite Duras novel The lover. What caused those strong marks of memory and how can a few lines describe a space so distinctly that it still, after a long time develops a strong iimage of the specific room?

They decide to one and one mold a visual image of the room and simultaneously invite another artist to do the same, without revealing to one another who it is. The invited persons are asked to pass the invitation on to one more person each. 

Some time later, the six artists meet  to make the exhibition Är där här , knowing only parts of the constellation of the group. Each one brings a piece of work that in one way or another has emanated from Marguerite Duras text. 

My work has its startingpoint in the description of the light and shadows in the room and the sense of transience in the meetings that occur there. I have exposed paper to UV light , masking the parts of the papers not to be exposed. A temporary image appears and as it becomes exposed to more light, it will vanish.

Titel: Frånvarons avtryckImprint of absence

UV ljus på makulatur 2x50x70 / Maculature paper exposed to UV light

På väggen: Cecilia Darle, Frånvarons avtryck, UV ljus på papper

På golvet: Jenny Magnusson, Stucked 1, installation

Inre rummet: Joanna Lombard, Je m´appelle aussi Marguerite  videoprojektion, text

Till höger: Jenny Rova, Letters I didn´t send, foto

Från vänster;
Jenny Rova: Letters I didn´t send, foto

Patrik Elgström: i samarbete med Jenny Magnusson, foto monterat på aluminium

Kristina Bength: Här snarare än där, ensamma i mängden. 
Akvarell på papper.

ännu aldrig ensamma för sig själva,
alltid ensamma i mängden            

Är där här – ID:I Galleri Stockholm feb 2014
 UV ljus på makulatur 2x50x70 / Maculature paper exposed to UV light
 På väggen: Cecilia Darle,  Frånvarons avtryck,  UV ljus på papper  På golvet: Jenny Magnusson,  Stucked 1,  installation
 Inre rummet: Joanna Lombard,  Je m´appelle aussi Marguerite  videoprojektion, text  Till höger: Jenny Rova,  Letters I didn´t send,  foto
 Från vänster;  Jenny Rova:  Letters I didn´t send,  foto  Patrik Elgström: i samarbete med Jenny Magnusson, foto monterat på  aluminium  Kristina Bength:   Här snarare än där, ensamma i mängden.   A kvarell på papper.   ännu aldrig ensamma för sig själva,   alltid ensamma i mängden