......................................................................................................................................................................................................................
Rum över rum

Rum över rum

Tyresö Konsthall 2013

Mina arbeten uppstår i gränsområdet mellan det två- och tredimensionella. De kan växa fram ur det vardagliga och till synes obetydliga och finna sin väg mellan det som är här och det som är där borta, mellan fiktion och verklighet, mellan materialitet och tecken. 

Ingången till mina arbeten är en iakttagelse om material och egenskaper som har med rummet att göra. Vad gör den här teckningen till exempel? Hur sitter den fast? Vad består den av? Hur funkar den? Jag försöker uppmärksamma mötet mellan två- och tredimensionalitet och fråga mig vad det egentligen är. Vad händer när man börjar vrida och vända på dessa enheter? 

Jag vill att  verken ska beskriva en undersökning av sakernas tillstånd från ett rum till ett annat. Jag låter linjen löpa fritt i rummet för att beskriva en förbindelse, täcka en yta, att öppna en glipa mot andra rum. 

My work begins in the thin air between two- and three dimensions.They emanate from observations of how things behave when they move back and forth between these entities. Objects from my life are connected to one another, the line describes connections, cover a surface and open a gap towards another space.

  Som här  Visar den del av konsthallen man inte kan se då man betraktar målningen.  Svart griffeltavelfärg och krita 240x240   As here  Shows the part of Tyresö Konsthall that you are unable to see as you watch the painting. Blackboard paint and crayon 240x240

Som här
Visar den del av konsthallen man inte kan se då man betraktar målningen. Svart griffeltavelfärg och krita 240x240

As here
Shows the part of Tyresö Konsthall that you are unable to see as you watch the painting. Blackboard paint and crayon 240x240

  Som här zoom / As here zoom

Som här zoom / As here zoom

 Översikt / Overview

Översikt / Overview

  Förlopp och förbindelse. Verket utgår från en befintlig spricka i     konsthallens vägg. / Lapse and connection. The piece is connected  to an existent crack in the wall.

Förlopp och förbindelse. Verket utgår från en befintlig spricka i     konsthallens vägg. / Lapse and connection. The piece is connected to an existent crack in the wall.

 Installationen fortsätter.. / The installation continues…

Installationen fortsätter.. / The installation continues…

 ...runt hörnet  för att sedan avslutas genom en annan spricka i väggen. / ...around the corner to exit through another crack in the wall.

...runt hörnet  för att sedan avslutas genom en annan spricka i väggen. / ...around the corner to exit through another crack in the wall.

  Nackagatan 11 2013    Sammanfogning av 12 fotografier i A4. Fotona är tagna i trapphus och korridorer i den stora industrilokal där jag har min ateljé, Utrymmena är målade i två färgfält och genomkorsas ofta av sprickor längs väggarna.    Nackagatan 11 2013   Montage of 12 photos in A4. The photos are from stairwells and corridors  in the factorybuildning where my studio is. The spaces are painted in differrent two-colored fields which are frequently crossed by existing cracks along the walls.

Nackagatan 11 2013  
Sammanfogning av 12 fotografier i A4. Fotona är tagna i trapphus och korridorer i den stora industrilokal där jag har min ateljé, Utrymmena är målade i två färgfält och genomkorsas ofta av sprickor längs väggarna. 

Nackagatan 11 2013 
Montage of 12 photos in A4. The photos are from stairwells and corridors in the factorybuildning where my studio is. The spaces are painted in differrent two-colored fields which are frequently crossed by existing cracks along the walls.

  Nackagatan 11 2013   nummer 6 / number 6

Nackagatan 11 2013 
nummer 6 / number 6

 Ett av fotona hänger över en existerande spricka i konsthallens vägg /  One of the photos is hung over an existing crack in the wall of Tyresö konsthall

Ett av fotona hänger över en existerande spricka i konsthallens vägg / One of the photos is hung over an existing crack in the wall of Tyresö konsthall

Rum över rum

Tyresö Konsthall 2013

Mina arbeten uppstår i gränsområdet mellan det två- och tredimensionella. De kan växa fram ur det vardagliga och till synes obetydliga och finna sin väg mellan det som är här och det som är där borta, mellan fiktion och verklighet, mellan materialitet och tecken. 

Ingången till mina arbeten är en iakttagelse om material och egenskaper som har med rummet att göra. Vad gör den här teckningen till exempel? Hur sitter den fast? Vad består den av? Hur funkar den? Jag försöker uppmärksamma mötet mellan två- och tredimensionalitet och fråga mig vad det egentligen är. Vad händer när man börjar vrida och vända på dessa enheter? 

Jag vill att  verken ska beskriva en undersökning av sakernas tillstånd från ett rum till ett annat. Jag låter linjen löpa fritt i rummet för att beskriva en förbindelse, täcka en yta, att öppna en glipa mot andra rum. 

My work begins in the thin air between two- and three dimensions.They emanate from observations of how things behave when they move back and forth between these entities. Objects from my life are connected to one another, the line describes connections, cover a surface and open a gap towards another space.

Som här
Visar den del av konsthallen man inte kan se då man betraktar målningen. Svart griffeltavelfärg och krita 240x240

As here
Shows the part of Tyresö Konsthall that you are unable to see as you watch the painting. Blackboard paint and crayon 240x240

Som här zoom / As here zoom

Översikt / Overview

Förlopp och förbindelse. Verket utgår från en befintlig spricka i     konsthallens vägg. / Lapse and connection. The piece is connected to an existent crack in the wall.

Installationen fortsätter.. / The installation continues…

...runt hörnet  för att sedan avslutas genom en annan spricka i väggen. / ...around the corner to exit through another crack in the wall.

Nackagatan 11 2013  
Sammanfogning av 12 fotografier i A4. Fotona är tagna i trapphus och korridorer i den stora industrilokal där jag har min ateljé, Utrymmena är målade i två färgfält och genomkorsas ofta av sprickor längs väggarna. 

Nackagatan 11 2013 
Montage of 12 photos in A4. The photos are from stairwells and corridors in the factorybuildning where my studio is. The spaces are painted in differrent two-colored fields which are frequently crossed by existing cracks along the walls.

Nackagatan 11 2013 
nummer 6 / number 6

Ett av fotona hänger över en existerande spricka i konsthallens vägg / One of the photos is hung over an existing crack in the wall of Tyresö konsthall

Rum över rum
  Som här  Visar den del av konsthallen man inte kan se då man betraktar målningen.  Svart griffeltavelfärg och krita 240x240   As here  Shows the part of Tyresö Konsthall that you are unable to see as you watch the painting. Blackboard paint and crayon 240x240
  Som här zoom / As here zoom
 Översikt / Overview
  Förlopp och förbindelse. Verket utgår från en befintlig spricka i     konsthallens vägg. / Lapse and connection. The piece is connected  to an existent crack in the wall.
 Installationen fortsätter.. / The installation continues…
 ...runt hörnet  för att sedan avslutas genom en annan spricka i väggen. / ...around the corner to exit through another crack in the wall.
  Nackagatan 11 2013    Sammanfogning av 12 fotografier i A4. Fotona är tagna i trapphus och korridorer i den stora industrilokal där jag har min ateljé, Utrymmena är målade i två färgfält och genomkorsas ofta av sprickor längs väggarna.    Nackagatan 11 2013   Montage of 12 photos in A4. The photos are from stairwells and corridors  in the factorybuildning where my studio is. The spaces are painted in differrent two-colored fields which are frequently crossed by existing cracks along the walls.
  Nackagatan 11 2013   nummer 6 / number 6
 Ett av fotona hänger över en existerande spricka i konsthallens vägg /  One of the photos is hung over an existing crack in the wall of Tyresö konsthall