......................................................................................................................................................................................................................
United Notions

United Notions

ID:I Galleri är en självorganiserad utställningsplats i Stockholm med ett 20 tal medlemmar från olika delar av landet. 2012 hade vi 10 års jubileum och gjorde då bl a utställningen Untied Notions i Design hall vid Telefonplan i Stockholm med ca 40 medverkande konstnärer.

Mitt arbete var en platsspecifik installation som utgick från en lång spricka i hallens golv. Jag lät linjen fortsätta upp på väggen, över taket och tillbaka tills den tecknade ett utsnitt av rummet. Jag placerade ut ett antal föremål längs linjen för att förstärka teckningen och ändra dess skala. Föremålen är delar av en samling, där linjerna både kan utgöra en förbindelse och ett brott.

Verket heter Litet skalv. Det har köpts in av Statens Konstråd och kommer att få en ny rumslig kontext under 2014-15.

ID:I G
alleri is an artistrun space in Stockholm with about 20 members from differrent parts of Sweden. In 2012 the gallery celebrated its 10 year anniversary with the exhibition Untied Notions  in Stockholm with 40 participating artists. 

My work was a sitespecific installation starting from a long crack in the floor. I continued the line up on the wall, over the roof and back until it created a cut section in the room. I added some objects along the line to articulate the drawing and to add a scale to its size. The objects are chosen from a collection of everydaythings where the lines can be connections as well as traces of damage. 

The piece of work is titled Litet skalv (Little quake). It has been purchased by 

Statens Konstråd and will be placed in another spacial context during 2014-15.

foto: Jean- Baptiste Béranger

 Detalj / Detail

Detalj / Detail

 Detalj / Detail

Detalj / Detail

 Linje i taket / Line along the ceiling

Linje i taket / Line along the ceiling

 Fortsatt  linje / Continued line

Fortsatt  linje / Continued line

 Linjen fortsätter ner från taket längs fönsterbänken och ner på golvet / The line continues down from the roof along the windowsill and down on the floor

Linjen fortsätter ner från taket längs fönsterbänken och ner på golvet / The line continues down from the roof along the windowsill and down on the floor

 Detalj på golvet / Detail on the floor 

Detalj på golvet / Detail on the floor 

 Detalj på fönsterbänken / Detail on the windowsill

Detalj på fönsterbänken / Detail on the windowsill

 Större detalj / Larger detail

Större detalj / Larger detail

 Större detalj / Larger detail

Större detalj / Larger detail

 Större detalj / Larger detail

Större detalj / Larger detail

 Linjen från vägg till fönsterbänk /  The line from the wall to the windowsill

Linjen från vägg till fönsterbänk / The line from the wall to the windowsill

 Detalj / Detail

Detalj / Detail

United Notions

ID:I Galleri är en självorganiserad utställningsplats i Stockholm med ett 20 tal medlemmar från olika delar av landet. 2012 hade vi 10 års jubileum och gjorde då bl a utställningen Untied Notions i Design hall vid Telefonplan i Stockholm med ca 40 medverkande konstnärer.

Mitt arbete var en platsspecifik installation som utgick från en lång spricka i hallens golv. Jag lät linjen fortsätta upp på väggen, över taket och tillbaka tills den tecknade ett utsnitt av rummet. Jag placerade ut ett antal föremål längs linjen för att förstärka teckningen och ändra dess skala. Föremålen är delar av en samling, där linjerna både kan utgöra en förbindelse och ett brott.

Verket heter Litet skalv. Det har köpts in av Statens Konstråd och kommer att få en ny rumslig kontext under 2014-15.

ID:I G
alleri is an artistrun space in Stockholm with about 20 members from differrent parts of Sweden. In 2012 the gallery celebrated its 10 year anniversary with the exhibition Untied Notions  in Stockholm with 40 participating artists. 

My work was a sitespecific installation starting from a long crack in the floor. I continued the line up on the wall, over the roof and back until it created a cut section in the room. I added some objects along the line to articulate the drawing and to add a scale to its size. The objects are chosen from a collection of everydaythings where the lines can be connections as well as traces of damage. 

The piece of work is titled Litet skalv (Little quake). It has been purchased by 

Statens Konstråd and will be placed in another spacial context during 2014-15.

foto: Jean- Baptiste Béranger

Detalj / Detail

Detalj / Detail

Linje i taket / Line along the ceiling

Fortsatt  linje / Continued line

Linjen fortsätter ner från taket längs fönsterbänken och ner på golvet / The line continues down from the roof along the windowsill and down on the floor

Detalj på golvet / Detail on the floor 

Detalj på fönsterbänken / Detail on the windowsill

Större detalj / Larger detail

Större detalj / Larger detail

Större detalj / Larger detail

Linjen från vägg till fönsterbänk / The line from the wall to the windowsill

Detalj / Detail

United Notions
 Detalj / Detail
 Detalj / Detail
 Linje i taket / Line along the ceiling
 Fortsatt  linje / Continued line
 Linjen fortsätter ner från taket längs fönsterbänken och ner på golvet / The line continues down from the roof along the windowsill and down on the floor
 Detalj på golvet / Detail on the floor 
 Detalj på fönsterbänken / Detail on the windowsill
 Större detalj / Larger detail
 Större detalj / Larger detail
 Större detalj / Larger detail
 Linjen från vägg till fönsterbänk /  The line from the wall to the windowsill
 Detalj / Detail